11 lutego 2021
Prawo odszkodowawcze
Spory sądowe

Postępowanie grupowe ws. odszkodowania za lockdown

Ostatnie wydarzenia związane ze wprowadzeniem kolejnego lockdownu i licznymi odmowami przyznania subwencji przez PFR postawiły wielu przedsiębiorców w dramatycznej sytuacji finansowej. Nic więc dziwnego, że wielu z nich rozważa dziś możliwość wystąpienia na drogę sądową.

 

 

W obliczu braku wsparcia ze strony państwa oraz licznych orzeczeń sądowych, zgodnie z którymi ograniczenie działalności gospodarczej w okresie pandemii było bezprawne, pozew sądowy o odszkodowanie stanowi dla wielu firm jedyną realną szansę rozwiązania obecnych problemów. Wystąpienie na drogę sądową wiąże się jednak z koniecznością poniesienia już na wstępie określonych kosztów, co może w istotny sposób hamować przed podjęciem takiego działania. W przypadku pozwu indywidualnego opłata sądowa wynosi 5% wartości dochodzonego roszczenia. Straty przedsiębiorców związane z lockdownem są już dziś liczone w setkach tysięcy złotych, co w kontekście ewentualnego procesu odszkodowawczego oznacza konieczność poniesienia znacznych kosztów sądowych.


Rozwiązaniem powyższego problemu może być tzw. postępowanie grupowe. W przypadku tego rodzaju procesu opłata wynosi o połowę mniej i rozkłada się na wszystkich przedsiębiorców występujących z takim pozwem. Warunkiem wszczęcia postępowania grupowego jest konsolidacja grupy co najmniej 10 przedsiębiorców dotkniętych lockdownem, przy czym nie jest konieczne, aby reprezentowali oni tę samą branżę. Co istotne, także dalsze koszty postępowania (powstałe np. w związku z koniecznością przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego) analogicznie będą dzielone między wszystkich członków grupy.


Z jednej strony, pozew zbiorowy stanowi dla przedsiębiorców duże ułatwienie finansowe. Z drugiej zaś – waga interesów grupy przedsiębiorców nie pozwoli przejść żadnemu sądowi wobec takiej sprawy obojętnie. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie w polskich sądach pojawi się „lawina” procesów odszkodowawczych związanych z lockdownem. Pozwy zbiorowe i związane z tym ułatwienia procesowe mogą stanowić istotny czynnik mobilizujący przedsiębiorców do takiego działania.

 
Marek Kowalski
adwokat
ZOBACZ RÓWNIEŻ