Prawo autorskie
Prawo prasowe
Ochrona dóbr osobistych

Chronimy Twoje dobre imię i efekty pracy twórczej
Nie wszystko da się
wycenić w pieniądzu

Wykorzystanie cudzego dorobku czy 
renomy jest dla wielu pokusą. Dlatego
ochrona marki, dobrego imienia czy praw
autorskich stale zyskuje na znaczeniu.

Na zaufanie i renomę pracuje się latami. Ochrona tych wartości, podobnie jak komercyjne wykorzystanie efektów pracy twórczej, mają fundamentalne znaczenie we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Rozwój środków masowego przekazu, komunikacja cyfrowa, a przy tym pogoń za sensacją lub często nieuczciwa konkurencja – to zagrożenia, które mogą dotknąć każdego przedsiębiorcę.

Główne zagadnienia

Umowy z zakresu praw autorskich, umowy licencyjne

Ochrona praw twórców

Naruszenie renomy przedsiębiorstwa (goodwill)

Zniesławienie prasowe

TWORZYMY
BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ
DLA TWOJEGO BIZNESU
Rozumiemy specyfikę działalności gospodarczej i relacji biznesowych.