Prawo odszkodowawcze

Doradzamy w zakresie sporów odszkodowawczych
Nie musisz być
na straconej
pozycji

Masz prawo żądać naprawienia szkody
spowodowanej niewykonaniem umowy
lub działaniami niezgodnymi z prawem.

Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza codzienne podejmowanie decyzji, które zamiast zysków mogą powodować straty. W takich sytuacjach zwykle pojawia się pytanie, czy szkoda była wynikiem przypadku, czy może ktoś ponosi za nią odpowiedzialność. Przyczyną szkody mogą być także zdarzenia losowe, co w określonych przypadkach może stanowić podstawę żądania odszkodowania.

Główne zagadnienia

Odszkodowania i kary umowne za niewykonanie
bądź nienależyte wykonanie umowy

Odszkodowania w związku z czynami nieuczciwej konkurencji

Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych

Odszkodowania za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej

Spory ubezpieczeniowe

TWORZYMY
BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ
DLA TWOJEGO BIZNESU
Rozumiemy specyfikę działalności gospodarczej i relacji biznesowych.