Prawo spółek

Tworzymy prawne ramy funkcjonowania spółek
Doradztwo
korporacyjne

Doradzamy spółkom, członkom zarządu
i rad nadzorczych, wspólnikom i akcjonariuszom
w kwestiach prawa korporacyjnego.

Powodzenie każdego biznesu zaczyna się od wyboru właściwej formy prawnej i struktury organizacyjnej. Bieżące funkcjonowanie spółki wymaga natomiast dochowania procedur właściwych dla tego rodzaju organizacji. Z kolei dobrze funkcjonujący biznes w perspektywie czasu wymusza dopasowanie do zmieniających się uwarunkowań i często uzasadnia decyzje o przekształceniu lub konsolidacji.

Główne zagadnienia

Wybór formy prawnej i struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa

Przekształcenia, fuzje i przejęcia

Organizacja posiedzeń zarządu, rady nadzorczej,
zgromadzenia wspólników

Przygotowanie dokumentacji korporacyjnej
(uchwały, protokoły, regulaminy)

Rozwiązywanie sporów korporacyjnych pomiędzy członkami
zarządu / rady nadzorczej / wspólnikami / akcjonariuszami / spółką

TWORZYMY
BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ
DLA TWOJEGO BIZNESU
Rozumiemy specyfikę działalności gospodarczej i relacji biznesowych.