Zwalczanie nieuczciwej
konkurencji

Egzekwujemy zasady fair play w biznesie
Jeden rynek
- wielu graczy

Chronimy interesy przedsiębiorców przed
działaniami sprzecznymi z prawem
lub dobrymi obyczajami. Wszystkich
obowiązują te same zasady.

Rywalizacja stanowi nieodzowną część każdego biznesu, ale nie wszyscy w tej dyscyplinie chcą przestrzegać zasad fair play. Dlatego każdy niemal przedsiębiorca, bez względu na profil i skalę prowadzonej działalności, spotkał się w swojej praktyce z nieuczciwą konkurencją. Niektóre z tych działań daje się oceniać jedynie w sferze etycznej, jednak wiele z nich może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Główne zagadnienia

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Naśladownictwo produktów

Przejmowanie pracowników i klientów

Fałszywe oznaczenie pochodzenia towarów lub usług

Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie

Nieuczciwa lub zakazana reklama

Wykorzystanie pozycji dominującej
i utrudnianie dostępu do rynku

TWORZYMY
BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ
DLA TWOJEGO BIZNESU
Rozumiemy specyfikę działalności gospodarczej i relacji biznesowych.