Spory sądowe
Mediacje

Pomagamy w rozwiązywaniu sporów sądowych i pozasądowych
Liczy się
skuteczność

Procesy sądowe nie zawsze są najlepszym
rozwiązaniem dla biznesu, dlatego w naszej
praktyce przede wszystkim poszukujemy
najlepszej formuły rozwiązania konfliktu.

W biznesie rzadko panuje całkowita harmonia, a mniejsze lub większe spory są elementem rywalizacji w każdej dziedzinie gospodarczej. Konflikty między konkurentami, partnerami handlowymi, klientami i firmami, wspólnikami, menedżerami i spółkami regularnie toczą się przed sądami. Ponieważ są one często przeciążone, a strony mają interes w szybkim rozwiązaniu konfliktu, na znaczeniu zyskuje również pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Główne zagadnienia

Spory ze stosunków kontraktowych

Spory z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

Spory z zakresu prawa spółek

Spory odszkodowawcze

Pozasądowe rozwiązywanie sporów (mediacje)

TWORZYMY
BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ
DLA TWOJEGO BIZNESU
Rozumiemy specyfikę działalności gospodarczej i relacji biznesowych.