Prawo karne gospodarcze
Prawo karne skarbowe

White Collar Crime
Granice dozwolonego
ryzyka w biznesie

Ryzyko związane z prowadzeniem
działalność gospodarczej dotyczy
nie tylko aspektów ekonomicznych.

Bieżąca działalność gospodarcza wymaga stałego monitorowania i dostosowania do zmieniających się regulacji. Wiele spośród codziennych decyzji biznesowych i pozornie zwyczajnych operacji finansowych może bowiem skutkować odpowiedzialnością karną. I bynajmniej nie chodzi tu jedynie o świadome naruszenia prawa, ale także działania lub zaniechania wynikające często z niewiedzy lub nieznajomości obowiązujących przepisów. Niekiedy nawet całkowicie legalne, ale nadmiernie ryzykowne decyzje biznesowe mogą być uznane za czyny karalne.

Główne zagadnienia

Nadużycie lub niedopełnienie obowiązków menadżerskich

Przyjmowanie lub dokonywanie tzw. zakazanych płatności

Spóźnione ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji

Naruszenie obowiązków podatkowych

Rozliczenia dotacji lub subwencji

Nieuczciwe praktyki rynkowe

TWORZYMY
BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ
DLA TWOJEGO BIZNESU
Rozumiemy specyfikę działalności gospodarczej i relacji biznesowych.