German Desk & International

Transakcje międzynarodowe są dla nas codziennością
Świat nie czeka
Przekraczamy granice

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej zyskują
uznanie na rynkach zagranicznych, a wiele
zagranicznych przedsiębiorstw jest obecnych
w Polsce w postaci własnych oddziałów
lub przedstawicielstw.

W dobie postępującej globalizacji nawet z pozoru lokalne transakcje gospodarcze mogą być regulowane przez różne porządki prawne. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z obrotem międzynarodowym, zapewniamy krajowym przedsiębiorcom pomoc w zakresie prawa gospodarczego we wszystkich krajach Europy. Zagranicznym przedsiębiorcom oferujemy doradztwo prawne przy inwestycjach, transakcjach handlowych i sporach gospodarczych na terenie Polski.

Główne zagadnienia

Doradztwo prawne w zakresie wejścia na rynek

Obsługa korporacyjna, prawo spółek, fuzje i przejęcia

Międzynarodowe kontrakty handlowe

Transakcje na rynku nieruchomości

Postępowania sądowe

TWORZYMY
BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ
DLA TWOJEGO BIZNESU
Rozumiemy specyfikę działalności gospodarczej i relacji biznesowych.