Spory sądowe
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Wygrana w sporze o tzw. opłaty półkowe

Nasz Klient działający w branży e-commerce został pozwany przez swojego dostawcę o zwrot tzw. opłat półkowych. Dostawca towarów importowanych z Chin twierdził, że w celu nawiązania współpracy i wprowadzeniu towarów do sieci sprzedaży naszego Klienta, został wbrew swojej woli zmuszony partycypować w kosztach produkcji reklam tych towarów, a także ponosić koszty tłumaczeń, oznaczeń produktowych itp. Zdaniem dostawcy, obciążenie go dodatkowymi opłatami stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji – utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży.

Sądy obu instancji podzieliły naszą argumentację uznając, że przepis ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazujący pobierania opłat innych niż marża handlowa nie może być stosowany automatycznie. Trzeba w każdym przypadku indywidualnie ocenić zasady współpracy i korzyści związane z ponoszeniem takich opłaty.

Wprowadzenie na rynek polski towarów importowanych z Chin wymagało szczególnych działań marketingowych i partycypowanie w tych kosztach przez dostawcę w świetle korzyści wynikających dla niego z tej współpracy nie stanowiło ograniczenia dostępu do rynku.