Prawo nieruchomości
Spory sądowe

Wygrana w sporze z deweloperem

Nasi prawnicy reprezentowali przed sądem lokalnego właściciela nieruchomości. Spór dotyczył sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową położonej w centrum Gdańska. Właściciel nieruchomości zawarł z deweloperem przedwstępną umowę sprzedaży. Umowa przyrzeczona nie została jednak nigdy sfinalizowana, co doprowadziło do sporu między stronami.


Deweloper złożył przeciwko naszemu Klientowi pozew, domagając się zawarcia umowy sprzedaży. Pozycja dewelopera i reprezentującej go kancelarii wywołała wątpliwości po stronie właściciela nieruchomości co do szans powodzenia w postępowaniu sądowym.


Nasza kancelaria reprezentowała właściciela nieruchomości podczas całego postępowania. Po dwuletnim procesie sądowym, powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej zostało oddalone.